OSP Milcz Ochotnicza Straż Pożarna Milcz


Ochotnicza Straż Pożarna w Milczu zastała utworzona w maju 1936 roku. Od dnia 04.09.2001 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka OSP Milcz została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt do podejmowania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego.

Najcześciej czytane na naszej stronie